Неділя, 23.06.2024, 00:50
Вітаю Вас Гость | RSS

Чернівецька гімназія №4

Інформація

Інформація

Інформація

Інформація

Інформація

Вітаємо Вас на сайті
Чернівецької гімназії №4
Для початку роботи Вам потрібно ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ на сайті.
Якщо Ви вже зареєстровані, увійдіть на сайт під своїм логіном та паролем!
(форма зліва "Міні-Профіль")

Починайте роботу на сайті використовуючи головне МЕНЮ!
Приємного користування сайтом!!!

Інформація


Ви в статусі гість
Інформація

«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Інформація

200

   

Методичні рекомендації щодо виконання програм

з навчальних предметів та окремих питань завершення навчального року

/матеріали від управління освіти Чернівецької міської ради/

https://drive.google.com/open?id=1WywgStC0knYQ0M65tSmqftU0MpGc3JNF

*****

 

СУБ’ЄКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ЩО МАЮТЬ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У М.ЧЕРНІВЦІ

http://gimnasia4buk.at.ua/METOD_ROBOTA/subekti_pidvishh-kvalifikaciji.docx

******

                                      

  З 06/03:    У школах і вишах Буковини запровадили карантин через коронавірус

Карантин триває...ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО

*****

ЗАХОДИ щодо виконання працівниками методичної, організаційно-педагогічної роботи

на період карантину http://gimnasia4buk.at.ua/KARANTIN/zakhodi_dlja_zdijsnennja_distancijnoji_roboti_na_p.docx

*****

         

У лютому 2020 року буде проведена ІІІ міська віртуальна науково-практична конференція «Талант та елітарність»

Зразки матеріалів до ІІ віртуальної науково-практичної конференції “Талант та елітарність”

МОЖНА ЗНАЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ

http://osvita.cv.ua/pro-provedennya-iii-miskoyi-virtualnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-talant-ta-elitarnist/

Участь вчителів гімназії №4 в роботі конференції :

Комарі М. В. -  уч. фізичної культури  http://gimnasia4buk.at.ua/RIZNE/3-3prezentacija_na_konferenciju.pptx

******

У лютому 2019 року буде проведена ІІ міська віртуальна науково-практична конференція «Талант та елітарність»

Зразки матеріалів до ІІ віртуальної науково-практичної конференції “Талант та елітарність”

МОЖНА ЗНАЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМИ

http://osvita.cv.ua/zrazky-materialiv-do-ii-virtualnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-talant-ta-elitarnist/

*****

Участь вчителів гімназії №4 в роботі конференції :

Біньовська Ю.М вчитель біології,основ здоров’я    http://gimnasia4buk.at.ua/RIZNE/talant_ta_elitarnist_gimnazija_4.pptx 

*****************

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя

Якість, результати навчально-виховного процесу школи залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

У сучасній ш колі методична робота здійснюється за такими напрямами:

1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії, методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання;

2) вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей;

3) освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;

4) освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації навчальної діяльності учнів, формування у них наукового світогляду з урахуванням вимог етнопедагогіки;

б) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;

6) упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

************

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ

1. Загальні положення

1.1. Учитель — ключова постать у сучасному навчально-виховно­му процесі, духовний наставник учнів. Від його підготовки залежить якість освіти, рівень духовної культури суспільства, утвердження де­мократичних принципів та процесів.

1.2. Методична робота вчителя — усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагога, спрямована на вдоскона­лення теоретичної власної підготовки, необхідної для практичної ді­яльності.

1.3. Результатом методичної роботи вчителя є формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.

2. Завдання та напрями діяльності вчителя

 

2.1. Основні завдання вчителя:

• формування потреби до неперервної освіти та самоосвіти впро­довж життя; формування високого рівня культури, зокрема правової;

• розвиток здатності до творчої діяльності;

• готовність до співпраці, толерантність, терпимість до іншої думки;

• уміння вести діалог, шукати та знаходити розумні компроміси;

• розвиток здатності до самоорганізації.

2.2. Основні напрями роботи вчителя:

Участь у роботі кафедри вчителів групи споріднених предметів, предметної кафедри, творчих груп учителів, створених з метою реалі­зації програм та проектів, які існують у навчальному закладі:

• участь у педагогічних радах, педагогічних консиліумах з метою колективного розв'язання педагогічних ситуацій;

• участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, які проводять у навчальному закладі, інших загальноосвітніх та

вищих навчальних закладах;

• участь у співбесіді із заступником директора з відповідного на­пряму діяльності, керівником кафедри з питань, які належать до його компетенції;

• участь у підготовці та проведенні оперативно-методичних нарад.

3. Організація роботи

Учителі планують, координують та затверджують методичну ді­яльність на засіданні; науково-методичної ради навчального закладу, кафедр, творчих груп.

4. Права вчителя

Учитель має право на:

• вибір форм, методів, технологій викладання навчального матеріалу, що відповідають основним положенням законодавчих документів у сфері освіти та не протирічать основним завданням навчального закладу;

• самостійний вибір форм та методів підвищення власної фахової майстерності;

• відрядження та вирішення питання про оплату участі в тренін-гах, семінарах, конференціях, які мають науково-методичний, фахо­вий характер і сприяють підвищенню фахової майстерності;

• забезпечення організації навчальної діяльності учнів на сучасно­му рівні, особистої методичної діяльності, забезпечення необхідною методичною літературою та посібниками, зокрема періодичною пре­сою відповідно до фаху.

5. Обов'язки вчителя

Учитель гімназії зобов'язаний:

• організувати особисту діяльність з питань удосконалення педа­гогічної, фахової майстерності (наукова, експериментальна, методич­на робота) через участь у роботі кафедри, творчої групи відповідно до Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації вчите­ля навчального закладу;

• організувати роботу з обдарованими, здібними учнями (наукова, дослідна, проектна, олімпіадна робота, творча майстерня) та з учнями інших груп за рівнем навченості;

• організувати свою роботу з урахуванням основних завдань ді­яльності навчального закладу, науково-методичної проблеми кафедри, Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації вчите­ля;

• організувати співпрацю з батьками та вчителями з питань підви­щення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педа­гогічної діяльності;

• планувати свою діяльність з урахуванням здоров'я та безпеки життя дітей, заходів із техніки безпеки;

• надавати методичну, фахову допомогу молодим спеціалістам.

6. Документація

Учитель має створити власне портфоліо, до якого потрібно вклю­чити:

• методичну картку як результат фахової методичної роботи;

• сценарії урочних та позаурочних навчальних і виховних заходів;

• тексти особистих видань, публікацій тощо;

• тестові матеріали.

7. Керівництво методичною діяльністю вчителя

Методичною діяльністю вчителя керують директор школи через заступника директора на­вчального закладу з відповідного напряму діяльності, керівник кафе­дри, відповідальний за організацію роботи творчої групи.

 

*****